„Ако се противопоставим на емоциите си, душата ще започне да ни говори чрез езика на нашето тяло - болките.“

(The Thinker Pierre, c.1876-1877, by Auguste Renoir)

Духовен поглед върху здравето и заболяванията

Онова, което ще ни донесе равновесие и успех в живота е разумно използване силата на волята, постигане на самодисциплина и дисциплиниран ум. Щастливият, здравословен и успешен живот зависи от хармоничното съчетаване на ум, воля и самодисциплина, зависи от начина ни на мислене. Животът ни е такъв, каквито са нашите мисли. Здрави сме, когато мислим правилно, болни сме, когато мислите ни са болни.

Познаваме ли духовните причини за заболяванията? В какво е тайната на здравия дух и здравото тяло?

„Всички заболявания имат духовен произход.“ ~ Памела Крибе

„Тайната на здравия дух и здравото тяло е в това, да не скърбим за миналото, нито да се тревожим за бъдещето , а да живеем в настоящето искрено и мъдро.“ ~ Буда

Въпросът за здравето и болестите е извънредно важен въпрос, отнасящ се до всички хора живеещи на планетата. Нужно ни е да знаем истинските причини за заболяванията и как да сме здрави, за да се радваме на живота си. Нужно е да се самоопознаем като тяло, душа, ум и дух , за да знаем как по-добре да съществуваме във физическия свят. Това е причината да пиша за здравето и заболяванията от духовна гледна точка.

Според П. Крибе всички заболявания имат духовен произход (книгата „Ченълингите на Йешуа“). Всички притежаваме видимо физическо тяло , а като добавка към него ментално, емоционално и духовно тяло.

„Болестта започва основно в емоционалното тяло. От тук водят началото си определени блокажи, които се проявяват на материален план във физическото тяло.“ ~ П. Крибе

Поглеждайки обективно как съществуваме като тяло, душа, ум и дух не е трудно да открием взаимозависимостите между тези четири тела. Общо признато е твърдението, че здравия Дух създава здраво тяло и обратно здравото тяло създава бодър дух. Не можем да отречем как емоциите и нашия ум влияят положително върху нашето здраве, когато сме оптимистично настроени. И обратно как се разболявам, когато сме потиснати и тревожни. Умственото тяло оказва влияние върху заболяванията, когато имаме погрешни убеждения и негативни мисли ,когато погрешно разбираме кое е правилно и кое погрешно.

Преценките буквално създават блокажи в нашата енергийна емоционална система, когато са неправилни. Емоциите ни казват къде нашата емоционална енергия е блокирана и не може да тече свободно. Потиснатата емоция е енергия, която иска да бъде чута, да й се обърне внимание. Тази енергия отначало проявена като физическо оплакване показва, че у нас има потисната емоция, която не осъзнаваме.

Болестите представляват езика на душата. Душата жадува за хармония. Тя иска пълноценно общуване между всичките й части: тяло, душа, ум и дух. Душата се чувства щастлива само когато има свободно протичане на енергия, когато енергията непрекъснато се обновява. Но когато има блокирана енергия душата се депресира – появява се заболяване. Заболяването е индикатор, който показва в кои сфери имаме нужда от лечение. Въпреки, че болестта изглежда нещо негативно, тя има духовно значение и затова е нужно да чуем нейния глас. Ключът към нейното разбиране е в правилното разбиране на нейното послание, а не в противопоставянето. Душата ни нашепва за заболяването по много начини: интуиция, догадки , потискащи чувства и нежни нашепвания. Ако не можем да чуем по този начин нейния глас , ще я чуем чрез като погледнем по-внимателно и търпеливо вътре в себе си. Когато останем в тишина и внимателно започнем да слушаме ще чуем гласът на душата си. Ако се противопоставим на емоциите си, душата ще започне да ни говори чрез езика на нашето тяло - болките. Тялото не е само съд в който душата пребивава временно, но и средство, което помага на душата да изрази и опознае себе си. Как да разберем езика на душата, когато тя изразява себе си под формата на болест?

В момента, когато болестта започне да се проявява ние не може ясно да видим, какво иска да ни предаде. Първото и най-важно нещо, което е нужно да разберем е, какви са причините за болестта. Нужно е да открием духовната причина и да започнем едно тихо вътрешно пътуване. Нужно е да приемем болестта без отричане и съпротива и разберем нейното послание. Истинският проблем не е болестта, а откритите блокажи – неприемането.

Мъдростта на истинските лекари е в това, да търсят причините за всяко заболяване, не да лекуват следствието от заболяването чрез химиотерапия. Само когато премахнем причините за заболяването, следствието – болестта сама ще изчезне. При отричане и съпротива, ние не може да чуем какво ни казва тялото чрез увредената си функция. За да чуем какво ни казва тялото, първо е нужно да си отговорим на въпросите: Способни ли сме да се грижим добре за своите нужди? Търпеливи ли сме към себе си?

Лечителският процес започва, когато може да отговорим утвърдително и на двата въпроса . Ако не може да отговорим положително на въпросите, ако не обърнем внимание на езика на тялото си, ще ни бъде трудно да достигнем до духовното измерение на болестта, до смисъла на заболяването. Само когато се изправим лице в лице с болките и чувството за страх ще започне нашето лечение. От нас се иска да се освободим от всички външни фактори и потърсим истината дълбоко в себе си.

Ключът към успешното лечение е вътре в нас и ние трябва да намерим този ключ. Страхът и паниката , които ни обхващат при заболяването ни карат много бързо да се обърнем към външни фактори, а не към себе си. Разбира се няма нищо лошо в това да се срещнем със специалист и чуем професионален съвет, но преди това е нужно да погледнем вътре в себе си и да накараме тялото си да говори с езика на любовта. Понякога страхът е болестно състояние, затова е нужно да се предпазим от импулси, които създават страх.

От: „Епохата Водолей: Реалност - Еволюция - Съзнание“, Димитър Хаджийски, София, 2012 г.
Картина: The Thinker Pierre, c.1876-1877, by Auguste Renoir; chinaoilpaintinggallery