Българска народна медицина

Женската красота се изразява в правилността на чертите на лицето и в неговата свежест ♥ Петър ДИМКОВ
Женската красота се изразява в правилността на чертите на лицето и в неговата свежест ♥ Петър ДИМКОВ