Блага Димитрова

Истинският човешки живот е съставен от всички чужди съдби, които са се кръстосали с неговата ♥ Блага ДИМИТРОВА
Истинският човешки живот е съставен от всички чужди съдби, които са се кръстосали с неговата ♥ Блага ДИМИТРОВА