Блага Димитрова

Още не сме прозрели цялата дълбочина и красота на този чудесен наш език ♥ Блага ДИМИТРОВА
Още не сме прозрели цялата дълбочина и красота на този чудесен наш език ♥ Блага ДИМИТРОВА