Болестта като език на душата

За косите и как главата се превръща в сцена за наблюдение на онова, което човек играе в живота | Д-р Рюдигер ДАЛКЕ
За косите и как главата се превръща в сцена за наблюдение на онова, което човек играе в живота | Д-р Рюдигер ДАЛКЕ