д-р Рюдигер Далке

За косите и как главата се превръща в сцена за наблюдение на онова, което човек играе в живота | Д-р Рюдигер ДАЛКЕ
За косите и как главата се превръща в сцена за наблюдение на онова, което човек играе в живота | Д-р Рюдигер ДАЛКЕ