ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ

Българският интелигент е готов да се примири с всяка власт, стига той да е добре ♥ Атанас БУРОВ
Българският интелигент е готов да се примири с всяка власт, стига той да е добре ♥ Атанас БУРОВ