древните мислители

Само мъдрият разбира, че да даваш е по-голя­ма радост, отколкото да получаваш ♥ СЕНЕКА
Само мъдрият разбира, че да даваш е по-голя­ма радост, отколкото да получаваш ♥ СЕНЕКА