древните мислители

Човек е длъжен да престане да се оплаква от положението си и да се хване за всяко добро наоколо му ♥ СЕНЕКА
Човек е длъжен да престане да се оплаква от положението си и да се хване за всяко добро наоколо му ♥ СЕНЕКА