древните мислители

Гладът струва малко, преситеността - много ♥ Луций Аней СЕНЕКА
Гладът струва малко, преситеността - много ♥ Луций Аней СЕНЕКА