духовен учител

Винаги търсите извън себе си това, което сте забравили вътре ~ Майкъл ТАМУРА
Винаги търсите извън себе си това, което сте забравили вътре ~ Майкъл ТАМУРА