духовен учител

Реформата те прави лицемер. Революцията те прави светец. Бунтът те прави мъдрец ~ ОШО
Реформата те прави лицемер. Революцията те прави светец. Бунтът те прави мъдрец ~ ОШО