духовен учител

Всеки, който прави добро, е млад, всеки, който не прави добро, е стар ♥ Петър ДЪНОВ
Всеки, който прави добро, е млад, всеки, който не прави добро, е стар ♥ Петър ДЪНОВ