духовни учители

За да стане велик, човекът отначало трябва да се съгласи да стане малък ♥ Омраам Микаел АЙВАНОВ
За да стане велик, човекът отначало трябва да се съгласи да стане малък ♥ Омраам Микаел АЙВАНОВ