духовни учители

Смелите живеят със сърцето си, слабите живеят с главата си ♥ ОШО
Смелите живеят със сърцето си, слабите живеят с главата си ♥ ОШО