емоции

♥ Емоционалните изнудвачи ви карат да поемете отговорност за тяхното състояние
♥ Емоционалните изнудвачи ви карат да поемете отговорност за тяхното състояние