емоции

Болката от провала отговаря на висотата на очакванията ♥ Джеймс КЛИЪР
Болката от провала отговаря на висотата на очакванията ♥ Джеймс КЛИЪР