емоции

Интелектът не може да е съвършен без емоционалността ♥ Хазрат Инаят ХАН
Интелектът не може да е съвършен без емоционалността ♥ Хазрат Инаят ХАН