Фараони

Смелият посреща злото на живота като човек, който отива на битка и се връща победител | Аменхотеп IV
Смелият посреща злото на живота като човек, който отива на битка и се връща победител | Аменхотеп IV