Халил ДЖУБРАН

Вейте, вейте, глупци... Раздухвате огъня, който ще ви изпепели ♥ Халил ДЖУБРАН
Вейте, вейте, глупци... Раздухвате огъня, който ще ви изпепели ♥ Халил ДЖУБРАН