карма

Всичко, което умът, сърцето и душата извършват се „връща” към оня, който го е направил ♥ Мария МАЙСТОРОВА
Всичко, което умът, сърцето и душата извършват се „връща” към оня, който го е направил ♥ Мария МАЙСТОРОВА