Книга на живите

♥ В природата съществува един закон: сестрата определя възлюбената на брата си
♥ В природата съществува един закон: сестрата определя възлюбената на брата си