Книга на живите

Всичките страдания на хората седят в това, че те искат повече, отколкото им трябва ♥ Петър ДЪНОВ
Всичките страдания на хората седят в това, че те искат повече, отколкото им трябва ♥ Петър ДЪНОВ