Книга на живите

В думата „аз“ се крие всичкото нещастие на хората ♥ Петър ДЪНОВ
В думата „аз“ се крие всичкото нещастие на хората ♥ Петър ДЪНОВ