лечители

Българският корен е здрав, дълбок и жилав. Нацията ни ще оцелее в задаващите се изпитни ♥ Дядо ВЛАЙЧО
Българският корен е здрав, дълбок и жилав. Нацията ни ще оцелее в задаващите се изпитни ♥ Дядо ВЛАЙЧО