ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Възпитанието никога не развива критичния ум ♥ Защо е толкова трудно да кажем „не“?
Възпитанието никога не развива критичния ум ♥ Защо е толкова трудно да кажем „не“?