ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Свободата на робите, наречена демокрация ♠ „Новата цивилизация“ на Владимир МЕГРЕ
Свободата на робите, наречена демокрация ♠ „Новата цивилизация“ на Владимир МЕГРЕ