личностно развитие

Да се опитваш да променяш някого поради някаква причина е форма на горделивост ♥ Лиз БУРБО
Да се опитваш да променяш някого поради някаква причина е форма на горделивост ♥ Лиз БУРБО