литературата за самопомощ

Какви хора ще станем, зависи не от условията на живот, а от решенията, които взимаме ♥ Хал ЪРБЪН
Какви хора ще станем, зависи не от условията на живот, а от решенията, които взимаме ♥ Хал ЪРБЪН