най-знаменитите композитори

Дръж се, майчице, за всичко радостно… ♥ Дмитрий ШОСТАКОВИЧ в писмо до майка си
Дръж се, майчице, за всичко радостно… ♥ Дмитрий ШОСТАКОВИЧ в писмо до майка си