писмата на великите

Трагично, ние не можем без един компромис - този, който ти дава залъка ♥ Георги МАРКОВ
Трагично, ние не можем без един компромис - този, който ти дава залъка ♥ Георги МАРКОВ