писмата на великите

Бог да те съхрани за обичащия те ♥ Любовно от Халил ДЖУБРАН
Бог да те съхрани за обичащия те ♥ Любовно от Халил ДЖУБРАН