Прекрасен сън - изобилие от енергия

Мъжът трябва да прави добро, за да се чувства добре, а жената трябва да се чувства добре, за да прави добро
Мъжът трябва да прави добро, за да се чувства добре, а жената трябва да се чувства добре, за да прави добро