Русия

Руският човек е запазил това, което е свойствено на източния човек - миролюбието ♥ Рудолф ЩАЙНЕР
Руският човек е запазил това, което е свойствено на източния човек - миролюбието ♥ Рудолф ЩАЙНЕР