Торвалд Детлефсен

♥ На страдащия от безсъние липсват първичното доверие и способността за себеотдаване
♥ На страдащия от безсъние липсват първичното доверие и способността за себеотдаване