Торвалд Детлефсен

♥ Всяка болка, изживяна чрез ревматизма, първоначално е била предназначена за друг
♥ Всяка болка, изживяна чрез ревматизма, първоначално е била предназначена за друг