Торвалд Детлефсен

Човекът винаги се разболява от власт ~ Торвалд ДЕТЛЕФСЕН
Човекът винаги се разболява от власт ~ Торвалд ДЕТЛЕФСЕН