академик Дмитрий Лихачов

Библиографът трябва да бъде в работата си елегантен ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ
Библиографът трябва да бъде в работата си елегантен ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ