будизъм

„Трите отрови“, които стоят в основата на човешкото страдание ♥ Шунмьо МАСУНО
„Трите отрови“, които стоят в основата на човешкото страдание ♥ Шунмьо МАСУНО