депресия

Депресията продължава, докато егото се е хванало здраво за претенциите си за абсолютен контрол ♠ Ги КОРНО
Депресията продължава, докато егото се е хванало здраво за претенциите си за абсолютен контрол ♠ Ги КОРНО