депресия

Депресията е най-екстремната форма на отхвърляне на отговорност ♥ Болестта като път
Депресията е най-екстремната форма на отхвърляне на отговорност ♥ Болестта като път