Джиду КРИШНАМУРТИ

Където има търсене на сила, няма процес на учене. Само невинният ум може да учи ♥ Джиду КРИШНАМУРТИ
Където има търсене на сила, няма процес на учене. Само невинният ум може да учи ♥ Джиду КРИШНАМУРТИ