Джиду КРИШНАМУРТИ

Авторитетът разрушава свободата, поражда страх и осакатява всяка мисъл ♥ Джиду КРИШНАМУРТИ
Авторитетът разрушава свободата, поражда страх и осакатява всяка мисъл ♥ Джиду КРИШНАМУРТИ