философия

Съвременната цивилизация е пронизана от антихуманистически начала ╫ Георги ФЕДОТОВ
Съвременната цивилизация е пронизана от антихуманистически начала ╫ Георги ФЕДОТОВ