философия на Изтока

Смисълът на една война е победата, а не продължителните военни действия ♥ Сун ДЗЪ
Смисълът на една война е победата, а не продължителните военни действия ♥ Сун ДЗЪ