философия на Изтока

Всички ние говорим за най-възвишени неща, а най-дребните в себе си още не сме преодолели | Маха ЧОХАН
Всички ние говорим за най-възвишени неща, а най-дребните в себе си още не сме преодолели | Маха ЧОХАН