гняв

По стъпките на безумието върви срамът. Зад гнева стои угризението на съвестта ♥ АМЕНХОТЕП IV
По стъпките на безумието върви срамът. Зад гнева стои угризението на съвестта ♥ АМЕНХОТЕП IV