гняв

Причината за гнева ни никога не е в поведението на другите ♥ Маршал РОЗЕНБЕРГ
Причината за гнева ни никога не е в поведението на другите ♥ Маршал РОЗЕНБЕРГ