изобретател

Превъзходството на разума ♥ Бенджамин ФРАНКЛИН за вземането на решения
Превъзходството на разума ♥ Бенджамин ФРАНКЛИН за вземането на решения