изобретател

По рождение сме нещастни при всички обстоятелства ♥ Блез ПАСКАЛ
По рождение сме нещастни при всички обстоятелства ♥ Блез ПАСКАЛ