Карл Юнг

Човекът, който можем справедливо да наречем „модерен“, е самотен ♥ Карл Густав ЮНГ
Човекът, който можем справедливо да наречем „модерен“, е самотен ♥ Карл Густав ЮНГ