Кацудзо Ниши

Човекът, който носи в себе си цял куп обиди, не може да бъде здрав ♥ Кацудзо НИШИ
Човекът, който носи в себе си цял куп обиди, не може да бъде здрав ♥ Кацудзо НИШИ