лечител

Щедростта трябва да се уравновесява с пестеливост. Любовта - с отдръпване ♥ Сергей ЛАЗАРЕВ
Щедростта трябва да се уравновесява с пестеливост. Любовта - с отдръпване ♥ Сергей ЛАЗАРЕВ