Тост за пролетта на човешкия живот, подкрепен с думи на обичани творци и мъдреци

(Simon Vouet's allegory of Riches, ca 1640, Louvre Museum)

Животът дава на всеки човек огромен и неоценим дар – младост, пълна със сили, младост, пълна с копнежи, желания и стремеж към знания, към борба, пълна с надежди и упования.
Николай ОСТРОВСКИ

Младостта е велика чародейка.
А.С. ПУШКИН

Младостта със своя благороден ентусиазъм, със своите смутни стремления към честното, справедливото, към обществената истина, е една от най-великите сили на прогреса.
Николай В. ШЕЛГУНОВ

Младостта е мечта. Младостта е вяра. Тя е стремление към подвизи. Тя е лирика и романтика. Тя е големите планове за бъдещето. Тя е началото на всички перспективи.
Константин УШИНСКИ

Младостта е щастлива с това, че има бъдеще.
Н.В. ГОГОЛ

Младостта е опиянение, приличащо на загуба на разума.
ЛАРОШФУКО

От гледна точка на младостта живота е безкрайно бъдеще; от гледна точка на старостта – много кратко минало. 
Артур ШОПЕНХАУЕР

Повечето хора използват първите години от живота си, за да съсипят последните. 
Жан дьо ЛАБРЮЙЕР

О, младост! Младост! Може би цялата тайна на твоята прелест се състои не в това да имаш възможност да направиш всичко, а във възможността да мислиш, че ще направиш всичко. 
Иван С. ТУРГЕНЕВ

Младостта – време на свежи благородни чувства.
Н.Г. ЧЕРНИШЕВСКИ

Младостта сама по себе си е поезия на живота, а в младостта човек е много по-добър от остатъка в своя живот.
Висарион БЕЛИНСКИ

Можеш да бъдеш вечно млад, ако живееш порядъчно, ядеш бавно, работиш умерено, спиш достатъчно и... криеш възрастта си.
Марк ТВЕН

Младостта е време на смелост.
Н.В. ГОГОЛ

Младостта е винаги самоотвержена.
СТЕНДАЛ

Пазете своята младост! На света няма нищо по-добро от нея. Нищо по-скъпо от нея! Младостта е също като златото – правиш всичко, което поискаш.
Максим ГОРКИ

Да бъдеш крилат по рождение е най-върховното от всички блага.
АРИСТОФАН

Прощавайте на младостта нейните заблуди. Има блуждаещи светлинки, които посочват на пътника истинската пътека, именно тази, на която не грее никаква светлинка.
Роберт ШУМАН

Младият човек, лишен от таланти е истински старец.
Жак РЕНАР

Младежкият песимизъм е истинската болест на младостта.
Иля МЕЧНИКОВ

Боя се, че малко жени са имали същата причина като мене да мислят, че дългите тъжни години на младостта са си стрували да се живеят в името на средната възраст. 
Дуайт АЙЗЕНХАУЕР

В младостта си живеем, за да обичаме; в зрелостта си обичаме, за да живеем.
Шарл дьо Сент-ЕВРЕМОН

В младостта у човека се пораждат само възвишени мисли, които трябва впоследствие да го направят знаменит. 
Клод Адриан ХЕЛВЕЦИЙ

Да бъдеш млад е прекрасно; да бъдеш възрастен – удобно. 
Мария фон Ебнер-ЕШЕНБАХ

И всичко изглеждаше толкова чудесно, когато бях млад. 
Виктор ЮГО

Използвай настоящето така, че на старини да не се упрекваш за напразно изживяната младост.
Джовани БОКАЧО

Каквото посееш в младостта, това ще пожънеш в зрелостта. 
Хенрик ИБСЕН

Когато виждам съвременните млади хора, аз си мисля, че небето е пожелало да унищожи земята. 
Жозеф ЖУБЕР

Младите се стремят към това, което искат да придобият, а старите се привързват към това, което се боят да не загубят. 
Шарл дьо Сент-ЕВРЕМОН

Младостта е склонна да надценява всичко най-ново, защото се чувства негова съвременница. Ето защо нещастието е направо двойно, ако това ново се окаже всъщност лошо. 
Роберт МУЗИЛ

На младини се учим, на зрели години разбираме. 
Мария фон Ебнер-ЕШЕНБАХ

Най-ужасното на младежта е това, че ние самите вече не принадлежим на нея и не можем да вършим всички тези глупости. 
Фаина РАНЕВСКАЯ

Картини: Wikimedia Commons; заглавна - Simon Vouet, „Father Time Overcome by Love, Hope and Beauty”, 1627, Museo del Prado, Madrid