Мъдростта на времето

Във всички времена добре живее тоз, който да се нагоди умее ♥ Ян де ВЕРТ
Във всички времена добре живее тоз, който да се нагоди умее ♥ Ян де ВЕРТ