Ошо

Ако не можеш да се радваш, за какво е тогава този живот? ~ ОШО
Ако не можеш да се радваш, за какво е тогава този живот? ~ ОШО