остаряване

През всяка възраст на човека песимистичният възглед е пагубен ♥ Проф. Иван ПАНЧОВСКИ
През всяка възраст на човека песимистичният възглед е пагубен ♥ Проф. Иван ПАНЧОВСКИ