педагогика

Възпитанието ограбва, а не поправя хората ♥ Лев ТОЛСТОЙ
Възпитанието ограбва, а не поправя хората ♥ Лев ТОЛСТОЙ