Пиер Дако

Чакаме. Надяваме се. Вярваме, че живеем, докато всъщност продължително умираме… ♥ Пиер ДАКО
Чакаме. Надяваме се. Вярваме, че живеем, докато всъщност продължително умираме… ♥ Пиер ДАКО