приложна психология

Колкото повече избор имаме, толкова повече усилия отиват за решенията ни ♥ Бари ШУОРЦ
Колкото повече избор имаме, толкова повече усилия отиват за решенията ни ♥ Бари ШУОРЦ