Рабиндранат ТАГОР

Никога не можем истински да опознаем един човек, ако не го обичаме ♥ ТАГОР
Никога не можем истински да опознаем един човек, ако не го обичаме ♥ ТАГОР