съвременни автори

Слабият не може да бъде добър ♥ Насим ТАЛЕБ
Слабият не може да бъде добър ♥ Насим ТАЛЕБ