страдание

Болестта се дължи на разрушената връзка между тялото и ума ♥ Тик Нят ХАН
Болестта се дължи на разрушената връзка между тялото и ума ♥ Тик Нят ХАН