страдание

Вкопчването е страдание. Желанието трябва да се пусне ♥ Четирите  благородни истини
Вкопчването е страдание. Желанието трябва да се пусне ♥ Четирите  благородни истини