страдание

Обгръщайки болезненото чувство, вие успокоявате страданието си ♥ Тик Нят ХАН
Обгръщайки болезненото чувство, вие успокоявате страданието си ♥ Тик Нят ХАН