Жената и нейната дълбинна психология

Жената живее изключително в настоящето. В това е силата на характера й ♥ Пиер ДАКО
Жената живее изключително в настоящето. В това е силата на характера й ♥ Пиер ДАКО