Аменхотеп IV

♥ Алчният не може да бъде добър към никого и към никого не е така жесток, както към самия себе
♥ Алчният не може да бъде добър към никого и към никого не е така жесток, както към самия себе