болести

♥ Една от основните причини за физическите и умствените заболявания са изхабените нерви
♥ Една от основните причини за физическите и умствените заболявания са изхабените нерви